Filmska ocena: Velike oči (Big Eyes), 2014

Amy Adams v filmu Velike oči (Big Eyes).

Vse kaže, da Burton ne zna posneti dobrega filma brez Deppa in Bonham Carterjeve.