Film Nika

Nika, 2016

Dobronameren poskus težavnega žanra. Ocena: 3. Mladinski film. 90 minut.

Režija: Slobodan Maksimović

Igrajo: Ylenia Mahnič, Marjuta Slamič, Benjamin Krnetić, Nenad Tokalić, Gašper Tič

Čeprav se zdi, da je velik del filmov v kinih namenjen zgolj najstnikom, pa je filme o najstnikih za najstnike pravzaprav najtežje narediti, saj prepoznajo in hitro zavrnejo vse napake v prikazu njihovega življenjskega sloga, ki odraslim filmarjem ostaja neznan. Nika je sicer dobronameren poskus tega žanra in vsebuje številne zelo dobro posnete scene, prepričljivo igro in občasen humor, a se ujame v vsako past žanra. Tako so denimo zaradi hitrejšega tempa dialogi krajši, med glavno junakinjo in njeno mamo celo okleščeni na fraze, s katerimi druga drugo spravljata ob živce, pa čeprav je njun odnos prikazan kot ljubeč in ne patološki. Še večja težava je nekonsistenca filma, predvsem pri sporadičnem humorju, ki ga je nasploh premalo. Kot kaže obisk kinematografov, Nika ni prepričala gledalcev, kar je škoda, saj ima veliko potenciala.

Prvič objavljeno v Vikendu oktobra 2016.

 

Leave A Comment